This page in Swedish

Agneta Blom

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303563

Room: F2201

Agneta Blom

Publications

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Conference papers | 

Articles in journals

Blom, A. (1998). Kvinnligt, manligt, cheflikt. Kommunal ekonomi och politik, 2 (3), 7-25.

Books

Blom, A. (1998). Chefsliv: landstingschefer ur ett genusperspektiv (1ed.). Stockholm: Landstingsförbundet.

Chapters in books

Andersson, E. , Blom, A. & Karlsson, M. (2019). Man är chef: ledning ur ett könsperspektiv. In: Tomas Bergström och Niklas Eklund, Ett annorlunda ledarskap: Chef i politiskt styrd verksamhet (pp. 105-128). Lund: Studentlitteratur AB.
Blom, A. (2011). Att hålla högerextremismen i schack: lärdomar från Sverige och Nederländerna. In: Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg och Monika Persson, Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (pp. 101-110). Örebro: Örebro universitet.
Blom, A. (2010). IDAS: a program to increase the number of women leaders in Swedish higher education. In: Liisa Husu, Jeff Hearn, Anna-Maija Lämsä, Sinikka Vanhala, Leadership through the gender lens: women and men in organisations (pp. 305-312). Helsinki: Hanken School of Economics.
Blom, A. (2008). Att vara demokrat i praktiken. In: Ylva Stubbergaard, Patrik Hall, Demokrati och makt: vänbok till Lennart Lundquist (pp. 145-162). Lund: Statsvetenskaplig tidskrift.
Blom, A. & Olsson, J. (1997). Demokrati i förändring: en introduktion. In: Blom, Agneta P. och Olsson, Jan, Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring (pp. 7-14). Stockholm: Fritzes.

Collections (editor)

Blom, A. (ed.) & Olsson, J. (ed.) (1997). Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring (1ed.). Stockholm: Fritzes (Ds : departementsserien 1997:35).

Conference papers