This page in Swedish

Anders Kärnä

Title: Postdoctoral Researcher School/office: Örebro University School of Business

Email:

Phone: +46 19 302421

Room: N4019

Research subject

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Chapters in books |  Doctoral theses, comprehensive summaries |  Reports | 

Articles in journals

Bergh, A. & Kärnä, A. (2021). Globalization and populism in Europe. Public Choice, 189 (1-2), 51-70.
Österholm, P. , Hultkrantz, L. & Kärnä, A. (2020). De stora kostnaderna för äldre ligger framför oss. Svenska dagbladet (January 23).
Kärnä, A. , Manduchi, A. & Stephan, A. (2020). Distance still matters: Local bank closures and credit availability. International Review of Finance.
Gustafsson, A. , Tingvall, P. G. & Halvarsson, D. (2020). Subsidy Entrepreneurs: an Inquiry into Firms Seeking Public Grants. Journal of Industry, Competition and Trade, 20, 439-478.
Gustafsson, A. , Stephan, A. , Hallman, A. & Karlsson, N. (2016). The “sugar rush” from innovation subsidies: a robust political economy perspective. Empirica, 43 (4), 729-756.

Articles, book reviews

Gustafsson, A. (2017). Den borgerliga kulturen skapade den industriella revolutionen. Ekonomisk Debatt, 45 (5), 83-85.

Chapters in books

Gustafsson, A. (2015). Statens roll för företagsstöd och då särskilt innovationsstöd. In: Gustavsson Tingvall, P., Tillväxt genom stöd: En bok om statligt stöd tillnäringslivet (pp. 13-21). Östersund: Tillväxtanalys.

Doctoral theses, comprehensive summaries

Gustafsson, A. (2018). Industrial policy: Political considerations, payoffs, and peculiar incentives. (Doctoral dissertation). (Comprehensive summary) Jönköping: Jönköping International Business School, Jönköping University.

Reports

Kärnä, A. , Karlsson, J. & Engberg, E. (2020). Political failures in innovation policy: a cautionary note. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN Working Paper 1334).
Gustafsson, A. & Stephan, A. (2019). Does the countryside lack cash (funding)? The impact of public bank loans on firm growth and its dependence on location. Östersund: The Swedish Agency for Growth Policy Analysis (Working paper 2019:01).
Gustafsson, A. & Stephan, A. (2019). Påverkar närvaron av bankkontor de lokala företagens kredittillgång?. Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (PM 2019:11).
Gustafsson, A. & Tano, S. (2019). Utvärdering av RUT-avdraget – effekter på företagens tillväxt och överlevnad. Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (PM 2019:08).