This page in Swedish

Gunnel Karlsson

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303000

Room: -

Gunnel Karlsson

Research subject

About Gunnel Karlsson

I am senior lecturer in Gender Studies and also research coordinator of GEXcel (GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies (www.gexcel.org). I have earlier worked at the University of Gothenburg as a lecturer and head of the Department for Gender Studies and as head of the National Secretariat for Gender Research.

In my research I have been focusing on women in politics and in my dissertation (in history) "From Brotherhood to Sisterhood" (1996) I investigated the Swedish Social Democratic Women's Federation's struggle for influence and power in the male dominated Social Democratic Party. I particularly looked into conflicts between men and women during the 1950s to the end of the 1970s. I have also been studying the regulation of prostitution in Gothenburg 1862-1918.

Currently I am working with a project that I call "The Making of a Political Woman" where I particularly study Ulla Lindström, who was the only women Minister in a government led by prime minister and party leader Tage Erlander 1954-66. I have written a couple of articles and presented papers at conferences, among others at the European Social Science History Conference in Vienna last spring (2014).

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Books |  Chapters in books |  Conference papers |  Conference proceedings (editor) |  Doctoral theses, monographs | 

Articles in journals

Karlsson, G. (2016). Handlar kärleksbrev om kärlek?. Tidskrift för Genusvetenskap, 37 (2), 100-107.
Karlsson, G. (2015). Motståndet mot den feministiska rörelsen. Kurage. Idétidskrift för det civila samhället (15), 10-13.
Karlsson, G. (2010). Politiska kvinnor: anteckningar om Ulla Lindström och Inga Thorsson. Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, 136 (4), 23-29.
Karlsson, G. (1987). Från broderskap till systerskap: det socialdemokratiska kvinnoförbundet, könskonflikter, makt och strategier. Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (44-45), 17-20.

Articles, book reviews

Karlsson, G. (2014). Recension av: Skamgrepp. Femme-inistiska essäer. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (4), 103-105.
Karlsson, G. (2004). Göra pappa med barn: den svenska pappapolitiken 1960-95 [av Roger Klinth]. Historisk Tidskrift (S) (4), 912-920.
Karlsson, G. (2003). Övervakning av offentliga kvinnor i Stockholm. Historisk Tidskrift (S), 123 (3), 452-460.
Karlsson, G. (1999). Annika Larsdotter, guilty of infanticide. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 7 (2-3), 151-153.

Books

Karlsson, G. (1990). Manssamhället till behag?. Stockholm: Socialdemokratiska kvinnoförbundet/Tiden.

Chapters in books

Karlsson, G. (2011). The Making of Political Women: Ulla Lindström and Inga Thorsson in Swedish Politics. In: Lenita Freidenvall & Josefin Rönnbäck, Bortom rösträtten: kön, politik och medborgarskap i Norden (pp. 97-115). Huddinge: Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola.
Karlsson, G. (2010). Inga Thorsson: engagerad ambassadör i Tel Aviv. In: Maj-Inger Klingvall & Gabriele Winai Ström, Från Myrdal till Lindh: svenska diplomatprofiler (pp. 51-59). Möklinta: Gidlunds förlag.
Karlsson, G. (2008). Love power: Inga Thorsson and the nuclear question. In: Kathleen B. Jones and Gunnel Karlsson, Gender and the interests of love: essays in honour of Anna G. Jónasdóttir (pp. 171-182). Örebro: Örebro University.
Karlsson, G. (2002). Från rösträttskamp till fittstimsdebatt. In: Lena Olson, Kärlek, makt & systerskap: 30 år av kvinnokamp (pp. 9-13). Göteborg: Göteborgs stadsmuseum.
Karlsson, G. (2002). Olof Palme och jämställdhetspolitiken på 1970-talet. In: Politikern Olof Palme (pp. 86-117). Stockholm: Hjalmarson & Högberg.
Karlsson, G. (1999). Den känsliga abortfrågan: konsten att undvika konflikt. In: Christina Florin, Lena Sommestad, Ulla Wikander, Kvinnor mot kvinnor: om systerskapets svårigheter (pp. 136-158). Stockholm: Norstedts.
Karlsson, G. (1998). Social Democratic women's coup in the Swedish parliament. In: Drude von der Fehr, Bente Rosenbeck, Anna G. Jónasdóttir, Is there a Nordic Feminism?: Nordic feminist thought on culture and society (pp. 44-68). London: UCL Press.
Karlsson, G. (1991). Stödgrupp eller avantgarde?: Om (s)-kvinnors villkorliga medverkan i politiken. In: Carin Holmberg, Anna Nordenstam, Varför feminism i ett jämställt samhälle? (pp. 5-24). Göteborg: Göteborgs universitet.
Karlsson, G. (1990). Ein roter Streifen am Horizont: Untersuchung zu den Frauen in der Arbeiterbewegung. In: Forschungen zur Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung in Schweden (pp. 29-42). Bochum: Institut zur Erforschung der europäischen Arbeiterbewegung.
Karlsson, G. (1987). Anpassning eller protest?: Överlevnadsstrategier bland prostituerade kvinnor i Göteborg på 1860-talet. In: Birgit Sawyer och Anita Göransson, Manliga strukturer och kvinnliga strategier: en bok till Gunhild Kyle, december 1987 (pp. 176-197). Göteborg: Göteborgs universitet.
Karlsson, G. (1987). Den svårfångade kärleken: om kvinnorna, kärleken och samhället. In: Gunhild Kyle, Handbok i svensk kvinnohistoria (pp. 34-57). Stockholm: Carlsson.
Karlsson, G. (1984). Så skapades prositutionen. In: Bibliotheca feminarum: om de kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg : kvinnoliv och kvinnotanke under 300 år. Göteborg: Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning.

Conference papers

Karlsson, G. (1993). Skall kvinnorna följa karlarna?: Om det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för politiskt inflytande. In: Lise Sjöstedt, Kvinnornas historia den osynliga historien. Paper presented at Kvinnornas historia - den osynliga historien, Stockholm, 24-25 april 1993 (pp. 123-131). Stockholm: Forskningsrådsnämnden (FRN).

Conference proceedings (editor)

Karlsson, G. (ed.) & Jones, K. B. (ed.) (2008). Gender and the interests of love: essays in honour of Anna G. Jónasdóttir. Örebro: Örebro University (Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) 8).
Gunnarsson, L. (ed.) , Jónasdóttir, A. G. (ed.) & Karlsson, G. (ed.) (2008). GEXcel Work in Progress Report. Volume II: Proceedings from GEXcel Theme 1: Gender, Sexuality and Global Change. Fall 2007. Örebro: Örebro university (CFS report series 7).

Doctoral theses, monographs