This page in Swedish

Kjerstin Andersson Bruck

Title: Senior Lecturer School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 301385

Room: L2343

Kjerstin Andersson Bruck

About Kjerstin Andersson Bruck

Kjerstin Andersson Bruck is associate professor of Social Work at Örebro University and is currently working as senior lecturer at Department of Child and Youth Studies at Stockholm University (This is an email address) and senior lecturer in social work at the Department of Law, Psychology and Social Work.

Kjerstin received her doctorate in Child Studies at the Thematic Department at Linköping University. Her thesis is on young men's identity construction and talk about their own use of violence.

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Doctoral theses, comprehensive summaries |  Manuscripts |  Reports | 

Articles in journals

Tholander, M. & Andersson Bruck, K. (2021). The ART of apologizing: Entering the black box of an intervention program. Text & Talk, 41 (1), 95-117.
Andersson Bruck, K. (2020). Child poverty in rich contexts: The example of Sweden. Global Studies of Childhood, 10 (2), 95-105.
Thunberg, S. & Andersson Bruck, K. (2020). Young victims’ positioning: Narrations of victimhood and support. International Review of Victimology, 26 (2), 196-211.
Andersson, K. & Cater, Å. (2014). Det våldbevittnande barnets ontologi. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (2-3), 82-103.
Hearn, J. , Nordberg, M. , Andersson, K. , Balkmar, D. , Gottzén, L. , Klinth, R. , Pringle, K. & Sandberg, L. (2012). Hegemonic masculinity and beyond: 40 years of research in Sweden. Men and Masculinities, 15 (1), 31-55.
Andersson, K. , Thapar-Björkert, S. & Hearn, J. (2011). Mediated communications of violence: the example of “happy slapping”. Journal of Children and Media, 5 (2), 230-234.
Andersson, K. (2008). Construction Young Masculinity: A Case of Heroic Discourse of Violence. Discourse & Society, 19 (2), 139-161.
Andersson, K. (2007). Att be om ursäkt: interpersonell färdighetsträning och ART i praktiken. Socionomens forskningssupplement (22), 36-49.

Books

Källström, Å. & Andersson Bruck, K. (2017). Etiska reflektioner i forskning med barn. Gleerups Utbildning AB.

Chapters in books

Andersson Bruck, K. & Lindström, H. (2018). Barnavårdsutredningen som relationell praktik. In: Bruhn, Anders & Källström, Åsa, Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person (pp. 92-106). Stockholm: Liber.
Andersson Bruck, K. & Cater, Å. (2016). Men for Gender Equality: promising projects for preventing men’s violence against women. In: Majone Steketee, Reneé Römkens, Eliane Smits van Waesberghe, Trees Pels, Katinka Lünnemann, Jodi Mak, Jamila Mejdoubi, Hanna Harthoorn, Preventie van intergenerationeel geweld in Nederland en EU: Verkenning van wat werkt. Bijlagen (pp. 51-63). . Atria & Verwey-Jonker Instituut.
Andersson, K. (2013). Constructing and being ‘the Other’: young men’s talk on ethnic racist violence. In: Celine-Marie Pascale, Social inequality & the politics of representation: a global landscape. Thousand Oaks: Sage Publications.
Andersson, K. (2013). Tänk om man tycker det är gott då?: Elevers perspektiv på alkoholprevention. In: Bengt Sandin & Disa Bergnéhr, Samverkande föräldrastöd : nätverk för forskning och utveckling (pp. 19-20). Linköping: Tema Barn, Linköpings universitet.
Andersson, K. (2012). Gola aldrig!: pedofilen som undantag. In: Lucas Gottzén & Rickard Jonsson, Andra män: maskulinitet, normskapande och jämställdhet (pp. 135-148). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Andersson, K. (2009). Mellan offer och förövare: att berätta om våld. In: Anna Sparrman, Jakob Cromdal, Ann-Carita Evaldsson, Viveka Adelswärd, Den väsentliga vardagen: Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild (pp. 289-310). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Andersson, K. (2007). Unga män och våld: att studera våld i ett genusperspektiv. In: Renée Frangeur, Mandom, mod och morske män: rapport från manlighetskonferensen den 30 november 2006 (pp. 55-63). Linköping: Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet.

Doctoral theses, comprehensive summaries

Andersson, K. (2008). Talking violence, constructing identities: young men in institutional care. (Doctoral dissertation). (Comprehensive summary) Linköping: Linköpings universitet.

Manuscripts

Reports

Eriksson, M. , Gottzén, L. , Andersson Bruck, K. , Franzén, A. & Lindberg, D. (2018). Utvärdering av Mentorer i våldsprevention: Slutrapport. Västerås: Mälardalens högskola.
Andersson, K. & Osvaldsson, K. (2012). Utvärdering av BRIS Internetbaserade stödkontakter. Linköping: Tema Barn (Research Report on childhood and the study of children 2012:7).
Andersson, K. , Nehlin, A. , Muftee, M. & Becevic, Z. (2010). Barns perspektiv på jämställdhet i skola: En kunskapsöversikt. Stockholm: Fritzes (Statens offentliga utredningar 2010:66).
Hearn, J. , Andersson, K. & Cowburn, M. (2007). Guidelines for researchers on doing research with perpetrators of sexual violence: final report. Linköping: Linköpings universitet.