This page in Swedish

Lars Widell

Title: Senior Lecturer School/office: Örebro University School of Business

Email:

Phone: +46 19 303000

Room: -

Publications

Publications

Articles in journals |  Chapters in books |  Doctoral theses, comprehensive summaries |  Manuscripts |  Reports | 

Articles in journals

Levin, J. & Widell, L. (2014). Tax evasion in Kenya and Tanzania: Evidence from missing imports. Economic Modelling, 39, 151-162.
Bohlin, L. & Widell, L. M. (2006). Estimation of Commodity-by-Commodity Input–Output Matrices. Economic Systems Research, 18 (2), 205-215.

Chapters in books

Pettersson, L. , Widell, L. M. & Sjölander, P. (2011). Do startups in the agricultural sector generate employment in the rest of the economy?: An arellano-bond dynamic panel study. In: Kiyoshi Kobayashi, Hans Westlund, Hayeong Jeong, Social capital and development trends in rural areas: Vol. 6 (pp. 255-273). Kyoto: MARG (Marginal Areas Research Group).
Widell, L. M. , Klaesson, J. & Pettersson, L. (2010). Regional Effects on Employment from a Proposed Stratey to Reduce the Baltic Sea's Eutrophication: An Applied Input-Output Analysis. In: Hans Westlund and Kiyoshi Kobayashi, Social capital and development trends in rural areas: Vol. 5 (pp. 215-235). Jönköping: Research Unit for Rural Entrepreneurship and Growth (RUREG), Jönköping International Business School.

Doctoral theses, comprehensive summaries

Widell, L. M. (2016). Essays in International Trade: Measurement, Product Quality, Input-Output Modelling and Tax Evasion. (Doctoral dissertation). (Comprehensive summary) Örebro: Örebro university.

Manuscripts

Reports

Wallentin, J. , Sundin, S. , Hagerberg, A. , Andersson, M. , Dahlberg, C. , Enghag, O. , Jakowlew, G. , Waldner, J. & et al. Markensten, T. (ed.) (2016). Översvämning!: Samhällets krisberedskap och förebyggande arbete när det gäller översvämningar som drabbar jordbrukssektorn. (Jordbruksverket 1).
Andersson, M. , Ekman, S. , Lannhard Öberg, Å. & Widell, L. M. (2015). Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjur?. (Jordbruksverket 8).
Hansson, A. , Karlsson, A. , Nilsson, F. , Olsson, M. & Widell, L. M. (2014). Nya exportmarknader på livsmedelsområdet: Vilka länder utanför EU vill företagen satsa på och kan vi mäta hur det går?. (Jordbruksverket 4).
Hasund, K. P. , Jonasson, L. , Lindberg, G. & Widell, L. M. (2014). Vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekonomiska effekter har jordbruksstöden?. (Jordbrukverket 20).