This page in Swedish

Robert Svensson

Title: Senior Lecturer School/office: School of Health Sciences

Email:

Phone: +46 19 303105

Room: G2129

Robert Svensson

About Robert Svensson

Robert Svensson has a master in History and a PhD in Sport Science. He works as a lecturer in Sport Science at Örebro University and is the head of the Sport Management Program.

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs | 

Articles in journals

Svensson, D. , Svensson, R. , Barker-Ruchti, N. & Fransson, D. (2020). Tränaren och tekniken: Om teknologins växande roll i svensk elitfotboll. Idrottsforskaren.
Svensson, R. (2015). Rapport från Workshop för idrottshistorisk forskning, Örebro, 22-23 oktober, 2015. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum.

Articles, book reviews

Svensson, R. (2019). A valuable contribution to the growing research field of sports coaching history. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum.
Svensson, R. (2018). Needs more methodology and more sports history to live up to its title. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum.
Svensson, R. (2015). Recension av Trenerroller. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum.

Chapters in books

Svensson, R. (2020). Ur skuggan in i strålkastarljuset: Kommersialiseringens inverkan på tränarrollen. In: Book, Karin; Bäckström, Åsa; Fahlström, PG; Carlsson, Bo, Sport management. Del 3: Idrottens marknader och konsumtionskultur. Stockholm: SISU Idrottsböcker.

Conference papers

Svensson, R. & Svensson, D. (2020). ‘Science Says’: Swedish Sports Coaching and Science During the Twentieth Century. Paper presented at Idrottshistorisk nätverksträff, Malmö, Mars 5-6, 2020..
Svensson, R. (2019). From tracksuit to trench coat: The changing position of the Swedish male elite soccer coach between the 1960s and the 2010s. Paper presented at 24th Annual Congress of the European College of Sport Science, Prague, July 3-6, 2019.
Svensson, D. , Svensson, R. , Fransson, D. & Barker-Ruchti, N. (2019). Techno-challenge: Implications of technology on sports coaching in Sweden. In: Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforsknings (SVEBI) årliga konferens 2019 (Idrotts)tendenser i tiden. Paper presented at Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforsknings (SVEBI) årliga konferens, Stockholm, 21-22 november, 2019.
Svensson, R. (2017). From tracksuit to trench coat: The changing position of the Swedish elite soccer coach from the 1960s to the 2010s. In: 18th International ISHPES congress, Alexandria, April 3-6, 2017 The Transformation of Sport and Physical Activity through Time: Journeys in History. Paper presented at ISHPES Congress, Alexandria, April 3-6, 2017 (pp. 36-36). ISHPES.
Svensson, R. & O'Regan, N. (2016). The making of the elite football coach: Coach education programs in Ireland, Sweden, Scotland and Belgium. In: European Conference on Educational Research (ECER). Paper presented at European Conference on Educational Research, Dublin, Ireland, August 22-26, 2016.
Svensson, R. (2015). Att analysera Svenska fotbollförbundets tränarutbildningsmaterial: Ett metodpaper med empirisk illustration. In: Workshop för historisk idrottsforskning 2015. Paper presented at Workshop för historisk idrottsforskning 2015, Örebro, 22-23 okt, 2015 (pp. 1-18).
Svensson, R. & Alsarve, D. (2015). The difficulty of killing two birds with one stone: Fostering competitive athletes and democratic citizens in a Swedish Sports Club between the 1960s and 1980s. In: European College of Sport Science (ECSS). Paper presented at European College of Sport Science (ECSS)20th annual congress of the European College of Sport Science, Malmö, June 24-27, 2015.
Alsarve, D. & Svensson, R. (2014). I amatörismens gränsland?: konsekvenser av fotbollstränarens professionalisering i 1920-talets flersektionella idrottsförening. In: Svenska historikermötet, 2014. Paper presented at Svenska historikermötet, Stockholm, Sweden, 8-10 maj, 2014. Stockholm:
Svensson, R. (2014). The pedagogical development of elite football coaches: the case of Sweden . In: BERA -British Educational Research Association, 2014. Paper presented at BERA -British Educational Research Association, London, UK, September 23-25, 2014.
Svensson, R. (2013). The changing role of the Swedish elite football coach. In: Book of Abstracts Nobel Day Festivities 10th of December 2013.. Paper presented at Nobel Day Festivities, Örebro, 10 December, 2013.. Örebro: Örebro University.

Doctoral theses, monographs