This page in Swedish

Sam Paldanius

Title: Senior Lecturer School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303438

Room: F3209

Research subject

Publications

Articles in journals |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs |  Licentiate theses, monographs |  Reports | 

Articles in journals

Paldanius, S. (2016). Det monotona arbetets möjligheter till lärande. Pedagogisk forskning i Sverige, 21 (3), 235-260.

Chapters in books

Paldanius, S. (2018). Pedagogik i folkhögskolan: en identitetsfråga. In: Ann-Marie Laginder, Eva Önnesjö, Irma Carlsson och Erik Nylander, Folkhögskolan 150 år (pp. 187-210). Stockholm: Föreningen för Folkbildningsforskning.
Paldanius, S. (2013). Värdeskapande i folkhögskolans undervisning: didaktiska reflektioner. In: Bernt Gustavsson, Matilda Wiklund, Nyttan med folklig bildning: En studie av kapitalformer i folkbildade verksamhet (pp. 176-233). Lund: Nordic Academic Press.
Paldanius, S. , Ahn, S. E. & Andersson, P. (2012). Vuxnas val av studier: att välja utbildning eller inte. In: Vetenskapsrådet, Resultatdialog 2012 (pp. 124-130). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Paldanius, S. (2011). Värdeskapande processer i folkhögskolan. In: Stellan Boozon, Krister Hansson, Maj-Britt Imnander, Ants Viirman, Årsbok om folkbildning: Forskning & utveckling 2010 (pp. 83-108). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning.
Paldanius, S. & Alm, C. (2009). Folkhögskoleanda och folkhögskolemässiga handlingar. In: Bernt Gustavsson, Gunnel Andersdotter, Lena Sjöman, Folkhögskolans praktiker i förändring (pp. 79-120). Lund: Studentlitteratur.
Fejes, A. , Larsson, S. , Paldanius, S. & Roeslius, S. (2009). Livslångt lärande i nöd och lust. In: Lärande på vuxnas vis: Vetenskap och beprövad erfarenhet (pp. 19-42). Lund: Studentlitteratur AB.
Paldanius, S. (2009). Studieointresserades syn på formellt och informellt lärande. In: Ann-Kristin Högman & Martin Stolare, I lärandets gränsland: formella, icke-formella och informella studier igår och idag (pp. 16-32). Hedemora: Gidlunds.
Paldanius, S. & Alm, C. (2008). Folkhögskoleanda och mässighet – en fråga om särart?. In: Årsbok om folkbildning: 2007 Forskning & utveckling. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning.
Paldanius, S. (2006). Att delta eller att inte delta - är det frågan?. In: Staffan Larsson & Lars-Erik Olsson, Om vuxnas studier (pp. 69-89). Lund: Studentlitteratur.

Conference papers

Paldanius, S. (2016). At the hart of democracy: Building equality by a didactics of respect and solidarity. In: NERA 2016. Paper presented at NERA 44th Congress, "Social Justice, Equality and Solidarity in Education", Helsinki, Finland, March 9-11, 2016.
Paldanius, S. , Andersson, P. & Ahn, S. (2012). Vuxnas val av utbildning. Paper presented at Resultatdialog 2012, Stockholm, Sweden, October 10-11, 2012.
Paldanius, S. (2011). Low skilled work and participation in adult education. Paper presented at 4th Nordic Conference on Adult Learning 2011 at NTNU, Trondheim, Norway, April 11-13, 2011 (pp. 1-13). Linköping: Linköpings universitet.
Paldanius, S. (2007). The rationality of reluctance and indifference toward adult education: difficulties in recruiting unemployed adults to adult education. Paper presented at Adult Education Research Conference (AERC), Mount Saint Vincent, Halifax, Nova Scotia, Canada, June 2007.
Paldanius, S. (2006). Lärande och icke-lärande i universitetskurser. Paper presented at NERA/NFPF 2006, Örebro, Sweden.
Paldanius, S. (2005). Fourth space -chasing the tail of the unknow: searching new tools for adult education research. Paper presented at 33rd congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Oslo, Norway, March 10-12, 2005.
Paldanius, S. (2003). Is it possible to produce emancipatory knowledge when studying the "weak members" of society: reflexions on relations of power in research. Paper presented at NFPF/NERA 31st Congress, Copenhagen, Denmark, March 6-9, 2003.
Thång, P. , Andersson, P. , Hult, H. , Larsson, S. , Mäkitalo, Å. , Olsson, L. , Paldanius, S. & Wass, K. (1997). Erfarenheter av utbildning för arbetslösa i kommunal vuxenutbildning. Paper presented at Nordiska vuxenutbildningskonferensen Forskning i Norden, 1997.
Hult, H. , Larsson, S. , Mäkitalo, Å. , Olsson, L. , Paldanius, S. & Thång, P. O. (1996). Drop-out från kommunal vuxenutbildning och dess orsaker. Paper presented at Nordisk förening för pedagogisk forskning (NFPF) 24th congress, Lillehammer, Norway, March 7-10, 1996.

Doctoral theses, monographs

Paldanius, S. (2002). Ointressets rationalitet: om svårigheter att rekrytera arbetslösa till vuxenstudier. (Doctoral dissertation). Linköpings universitet: Institutionen för beteendevetenskap.

Licentiate theses, monographs

Paldanius, S. (1999). Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i skilda verkligheter: en kritisk ansats. Lic. Linköpings universitet: Institutionen för pedagogik och psykologi.

Reports

Paldanius, S. (2014). Sär-skild folkhögskolepedagogik?: Erkännandets didaktik i folkhögskolor. Örebro, Sweden: Örebro universitet (Rapporter från Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 20).
Paldanius, S. (2007). En folkhögskolemässig anda i förändring: En studie av folkhögskoleanda och mässighet i folkhögskolans praktik. Linköping: Linköping University Electronic Press (Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning 1).
Paldanius, S. (2007). Reflektioner om studenters lärande och icke lärande i universitetskurser. Linköping: Linköping University Electronic Press (Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning 3).
Paldanius, S. , Bergstedt, B. & Helmstad, G. (2003). Deltagares upplevelse av folkbildning: delbetänkande. Stockholm: Fritzes (Statens offentliga utredningar (SOU) 2003:112).
Paldanius, S. (2000). Kunskapslyftet - till vilken nytta då?: berättelser om olika skäl till att avstå från kunskapslyftet. Linköpings universitet: Linköping University Electronic Press (LiU-PEK-R / Rapport / Institutionen för pedagogik och psykologi (1994-2000) 217) (LiU-PEK-R 217).
Mäkitalo, Å. , Hult, H. , Larsson, S. , Olsson, L. , Paldanius, S. & Thång, P. (1997). Arbetslöshet eller utbildning?: om rekrytering av arbetslösa till komvux. Göteborg: Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet (Rapport från Institutionen för pedagogik 1997:2).
Paldanius, S. , Hult, H. , Larsson, S. , Mäkitalo, Å. , Olsson, L. & Thång, P. O. (1997). Olika betydelser av kommunal vuxenutbildning för arbetslösa. Göteborg: Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet (Rapporter från institutionen för pedagogik 1997:3).
Hult, H. , Larsson, S. , Mäkitalo, Å. , Olsson, L. , Paldanius, S. & Thång, P. (1997). Varför avstår arbetslösa från studieplats i kommunal vuxenutbildning?. Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik (Rapporter från Institutionen för pedagogik 1997:1).
Paldanius, S. (1996). Vårdarbetets olika hierarkier: en studie av vårdarbete med etnografisk ansats. Linköpings universitet: Institutionen för pedagogik och psykologi.
Hultman, G. & Paldanius, S. (1994). Organisatorisk delaktighet och förändringens pedagogik: tre fallstudier om delaktighet i kommunal organisation. Linköping: Linköpings universitet.
Paldanius, S. (1993). Tentamensuppgifter och inlärningsmål: en studie av tentamensuppgifter på beteendeinstitution. Linköping: Institutionen för pedagogik och psykologi, Linköpings universitet.