This page in Swedish

Sara Johansson

Title: Doctoral Student School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303000

Room: L2350

Research subject

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Reports | 

Articles in journals

Books

Johansson, S. & Arvidson, M. (2017). Roll och identitet: en socialpsykologisk introduktion. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Chapters in books

Johansson, S. (2018). Att etablera ett fält. En emotionell praktik i gränslandet mellan ångest och eufori. In: Gruber, Sabine & Gustafsson, Kristina, Etnografisk forskning i praktiken: Reflektioner från pågående avhadlingsprojekt (pp. 34-42). Linköping: Linköping University Electronic Press.
Arvidson, M. & Johansson, S. (2018). Hur stereotyper kan påverka relationsarbetet - exemplet våldsbejakande miljöer. In: Anders Bruhn och Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person (pp. 123-137). Stockholm: Liber.
Johansson, S. (2017). Socialt arbete och våldsbejakande extremism. In: Christofer Edling och Amir Rostami, Våldsbejakande extremism: En forskarantologi (pp. 257-289). Stockholm, Sweden: Wolters Kluwer.

Reports