This page in Swedish

Veronika Wallroth

Title: Senior Lecturer School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303846

Room: L2360

Veronika Wallroth

Research subject

Research environments

About Veronika Wallroth

Test

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs | 

Articles in journals

Books

Kullberg, C. , Herz, M. , Fäldt, J. , Wallroth, V. & Skillmark, M. (2012). Genus i socialt arbete (1ed.). Malmö: Liber.

Chapters in books

Wallroth, V. (2018). Stöd till äldres anhöriga som relationsarbete. In: Anders Bruhn & Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (pp. 248-261). Stockholm: Liber.
Wallroth, V. (2017). Idealbilden av en omsorgsgivare. In: Stina Johansson, Social omsorg i socialt arbete: Grunder och fördjupningar (pp. 141-162). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Conference papers

Kjerstin, L. , Wallroth, V. & Schröder, A. (2019). "Du blir aldrig van vid ensamhet": Äldre personers erfarenhet av ensamhet innan de deltar i ett äldrekollo. Paper presented at FORSA nationellt symposium 2019: Social förändring - (O)lika villkor, Norrköping, Sweden, March 12-13, 2019.
Wallroth, V. (2018). Män som ger omsorg till äldre närstående – hur de ser på omsorg och sitt omsorgsgivande. Paper presented at FORTE Nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning, Uppsala University, Uppsala, Sweden, October 16-17, 2018.
Wallroth, V. & Torres, S. (2018). Sons and sons-in-law on caregiving: What the masculinity lens brings to the table. In: Conference Programme & Book of Abstracts. Paper presented at 4th Midterm Conference of the Research Network on Ageing in Europe (RN01) of the European Sociological Association, "Agency, Citizenship and the Dynamics of Power", Brno, Czech Republic, September 5-7, 2018 (pp. 25-25).
Wallroth, V. (2018). Stöd till äldres anhöriga som relationsarbete. Paper presented at Internationella dagen för socialt arbete, Örebro universitet, Örebro, Sweden, March 20, 2018.
Kjerstin, L. , Wallroth, V. & Schröder, A. (2018). Understanding loneliness at older ages: Insight from a Swedish study on summer camps for older adults. Paper presented at Nationell forskningskonferens i socialt arbete, Örebro University, Örebro, Sweden, October 9-10, 2018.
Wallroth, V. (2017). Varför ses inte män som riktiga omsorgsgivare?. Paper presented at Forskning pågår… om äldre och åldrande. Att åldras på lika villkor? Uppsala, Sweden, September 20, 2017.
Wallroth, V. (2016). Adult Sons Perceptions of Care. Paper presented at The Gerontological Society of America's (GSA) 69th Annual Scientific Meeting, New Lens on Aging: Changing Attitudes, Expanding Possibilities, New Orleans, USA, November 16-20, 2016 (pp. 226-226). Oxford University Press.
Wallroth, V. (2015). What Motivates Men to Provide Care for Elderly Parents and In-Laws?. Paper presented at Aging Families/Changing Families: An International Aging Aging Families/Changing Families, International Conference, arranged by the International Sociological Association Research Committees on Aging and Family, Syracuse, NY, USA, June 3-6, 2015.
Wallroth, V. (2011). Vuxna söners informella omsorg till äldre föräldrar. In: Abstract SGS interdisciplinära forum 13 oktober 2011. Paper presented at SGS interdisciplinära forum, Stockholm, Sweden, October 13, 2011.
Wallroth, V. (2010). Reconciliation of care and work from a male perspective. Paper presented at The 20th Nordic Congress of Gerontology, Reykjavik, Iceland, May 30 – June 2, 2010.

Doctoral theses, monographs

Wallroth, V. (2016). Men do care!: A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press.