Research in Sport and Physical Activity (RISPA)

Publikationer

Publications in the series Örebro Studies in Sport Sciences

1. Gustafsson, Henrik (2007).
Burnout in competitive and elite athletes.

2. Jouper, John (2009).
Qigong in Daily Life. Motivation and Intention to Mindful Exercise.

3. Wåhlin Larsson, Britta (2009).
Skeletal Muscle in Restless Legs Syndrome (RLS) and Obstructive Sleep Apnoea Syndrome (OSAS).

4. Johansson, Mattias (2009).
Qigong: Acute affective responses in a group of regular exercisers.

5. Cardell, David (2009).
Barndomens oas. En tvärvetenskaplig studie av kulturindustriella intressen och organisering av evenemang genom exemplet Stadium Sports Camp. Licentiat.

6. Isberg, Jenny (2009).
Viljan till fysisk aktivitet. En intervention avsedd att stimulera ungdomar att bli fysiskt aktiva.

7. Oskarsson, Eva (2010).
Lateral epicondylitis. Intramuscular blood flow, pressure and metabolism in the ECRB muscle.

8. Andersson, Helena (2010).
The physiological impact of soccer on elite female players and the effects of active recovery training.

9. Åkesson, Joakim (2010).
Idrottens akademisering. Kunskapsproduktion och kunskapsförmedling inom idrottsforskning och högre idrottsutbildning. Licentiat.

10. Eliason, Gabriella (2010).
Skeletal muscle characteristics and physical activity patterns in COPD.

12. Stigell, Erik (2011).
Assessment of active commuting behaviour – walking and bicycling in Greater Stockholm.

13. Wahlgren, Lina (2011).
Studies on Bikeability in a Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES).

14. Thiborg, Jesper (2011).
ATT GÖRA (E)SPORT: Om datorspel och sportifiering. Licentiat.

15. Maivorsdotter, Ninitha (2012).
Idrottsutövandets estetik: En narrativ studie av meningsskapande och lärande.

16. Hellström, John (2012).
Expert Performance in Golf.

17. Hjälm, Sören (2014).
Utbrändhet och återhämtning bland elittränare i fotboll.

18. Brolin, Magnus (2014). Hälsoarbete i skolan- mer än motion, morötter och moral? 
Licentiat.

19. Tolgfors, Björn (2014).
Bedömning för lärande i ämnet idrott och hälsa, didaktiska konsekvenser av styrning. Licentiat.

20. Andreas Jacobsson (2014).
Träffar vi alltid rätt? - Lärares tal om resurser för elevers lärande i ämnet Idrott och hälsa. Licentiat.

21. Seger, Izabela (2014).
Betygsättningsprocess i ämet idrott och hälsa. En studie om betygsättninsdilemman på högstadiet. Licentiat.

22. Huitfeldt, Åke (2015).
Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning. Licentiat.

23. Hosford-Donovan, Adrian (2015).
C-reactive protein, skeletal muscle mass and blood pressure in elderly women: observational and mechanistic links. Licentiat.

25. Tolgfors, Björn (2017).
Bedömning för vilket lärande? En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa.