This page in Swedish

Research projects

Att känna omvärlden: en perceptuell och psykosocial analys av händelser i omgivningen ur ett handikapperspektiv

About this project

Project information

Project status

In progress

Contact

Dag Stranneby

Research subject

This project is only described in Swedish.

Researchers

Research funding bodies

  • Swedish Council for Working Life and Social Research (FAS)
  • NovaMedTech

Collaborators

  • Erik Borg, Örebro Läns Landsting