This page in Swedish

Research projects

Kartläggning av pro-inflammatoriska cytokiners roll: effekter på membrantransporten av tyrosin vid schizofreni och bipolär sjukdom

About this project

Project status

In progress

Contact

Nikolaos Venizelos

Research subject

Researchers