This page in Swedish

Open Access Week

White text with the words "Open Access Week 2021" on a blue, yellow, and red background

On October 25-31, it is once again time for the international event Open Access Week. Worldwide, experiences are shared and information is gathered about Open Access.

During Open Access Week, Örebro University Library will present an exciting program where you can take part in both live lectures during specific times as well as useful information that you can read about and listen to when it suits you. Welcome!

Monday October 25

Lecture by Mattias Persson, Open Science Coordinator.

Vad innebär öppen vetenskap mer än öppen tillgång till forskningsresultat via artiklar. Vilka andra delar inkluderas i begreppet och vem har definierat kraven från början i Sverige och Europa? Är det enbart de offentliga finansiärerna som har denna typ av krav eller ställer de privata finansiärerna likvärdiga krav? Detta är några av sakerna som tas upp i denna presentation av öppen vetenskap.

What? Live online lecture
When? 10:30–11:00
Where? Link to Zoom will be posted shortly
For whom? Researchers, doctoral students, and research administrators.
Language? Swedish

Lecture by Johan Fredriksson, analyst.

Hur mycket publicerar Örebro universitet öppet? Hur långt har man kommit på andra universitet i Sverige och i andra länder? Vi tittar på hur läget ser ut i världen just nu.

What? Live online lecture
When? 13:30–14:00
Where? Link to Zoom will be posted shortly
For whom? Researchers, doctoral students, research administrators, and students.
Language? Swedish

Tuesday October 26

Lecture by Ann Emilsson, librarian.

För dig som vill veta hur du kan använda bibliotekets publikationsdatabas för att göra dina texter öppet tillgängliga. Vilka texter kan jag göra öppet tillgängliga? Hur gör jag? Dessa frågor och andra exempel på användningsområden du kanske inte tänkt på kommer du att kunna få svar på under denna föreläsning.

What? Live online lecture
When? 15:00–15:30
Where? Link to Zoom will be posted shortly
For whom? Researchers, doctoral students, and research administrators.
Language? Swedish

Wednesday October 27

Lecture by Ann Emilsson, librarian.

Du kommer att få lära dig hur du kan hitta och ta del av den forskning som dina lärare publicerat. Du kommer även att få veta hur du kan hitta och ta del av uppsatser som skrivits vid universitetet. Kanske är det dags att fundera på hur du själv vill bidra, ska ditt examensarbete göras öppet tillgängligt?

What? Live online lecture
When? 12:15–12:45
Where? Zoom
For whom? Students
Language? Swedish

Lecture by Mattias Persson, Open Science Coordinator.

Vad handlar öppen vetenskap om mer än om öppen tillgång till artiklar. Vilka är de andra aspekterna som inkluderas i begreppet öppen vetenskap. Vem är det som kommer med dessa krav?

What? Live online lecture
When? 15:00–15:30
Where? Link to Zoom will be posted shortly
For whom? Researchers, doctoral students, and research administrators.
Language? Swedish

Thursday October 28

Lecture by Ann Emilsson, librarian.

For those of you who want to know how you can use the library's publication database to make your texts openly available. What texts can be made openly available? How do I make them openly available? These questions will be answered and you will also be given examples of uses you may not have thought of.

What? Live online lecture
When? 15:00–15:30
Where? Link to Zoom will be posted shortly
For whom? Researchers, doctoral students, and research administrators.
Language? English

Friday October 29

Lecture by Johan Fredriksson, analyst.

How big a share of publications from Örebro University are openly available? How much progress have other Swedish and international universities made with open access? We have a look at the current data for openly available publications.

What? Live online lecture
When? 10:00–10:30
Where? Link to Zoom will be posted shortly
For whom? Researchers, doctoral students, research administrators, and students.
Language? English

The group working with Open Access Week

Anna Westerlund

Title: Librarian School/office: University Library

Profile page: Anna Westerlund

Email:

Phone: +46 19 303799

Room: U2154

Anna Westerlund

Mattias Persson

Title: Open Science Coordinator School/office: University Library

Profile page: Mattias Persson

Email:

Phone: +46 19 303375

Room: U2126

Mattias Persson

Ann Emilsson

Title: Librarian School/office: University Library

Profile page: Ann Emilsson

Email:

Phone: +46 19 303624

Room: U2128

Johan Fredriksson

Title: Analyst School/office: University Library

Profile page: Johan Fredriksson

Email:

Phone: +46 19 303149

Room: U2130

Johan Fredriksson

Liz Holmgren

Title: Librarian School/office: University Library

Profile page: Liz Holmgren

Email:

Phone: +46 19 303464

Room: C1114

Liz Holmgren

Claes Karlsson

Title: Librarian School/office: University Library

Profile page: Claes Karlsson

Email:

Phone: +46 19 303756

Room: U2124

Claes Karlsson

Camilla Nilsson

Title: Librarian School/office: University Library

Profile page: Camilla Nilsson

Email:

Phone: +46 19 303643

Room: U2148

Camilla Nilsson