School of Health Sciences

Halvtidsseminarium: Anna Drankenberg, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

06 December 2022 09:00 P254, Prismahuset samt digitalt via Zoom

Anna Drakenberg håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Arbetets titel: Familjecentrerad vård i samband med planerad öppen hjärtkirurgi

Sakkunniga:
Åsa Engström, professor Luleå tekniska universitet
Karuna Dahlberg, med.dr, biträdande universitetslektor, Örebro universitet

Ordförande: Agneta Schröder

Anmäl dig till seminariet här senast 28/11, så kommer manus och zoomlänk att skickas ut en vecka före seminariet.