School of Health Sciences

Handikappvetenskap

Inom handikappvetenskap fokuseras studierna på personen med funktionshinder och dennes omgivning. Inom ämnet studeras livsvillkor, förutsättningar och konsekvenser av funktionshinder. Studierna omfattar både individ, familj och samhälle.

Inom ämnet finns kurser där man studerar funktionshinder och arbetsliv, frågor om normalitet och avvikelse, strukturer och processer som påverkar personen med funktionshinder eller funktionsnedsättning.

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar medicinsk, teknisk, beteendevetenskaplig och kulturvetenskaplig kunskap. Stor vikt läggs vid att låta de olika delområdena berika varandra.

Forskarnivå

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar medicinsk, teknisk, beteendevetenskaplig samt kulturvetenskaplig kunskap. Syftet med att formulera handikappvetenskap som problemområde är att inringa de olika dimensioner av handikapp och funktionshinder som finns och låta olika perspektiv mötas, brytas mot och berikas av varandra.

Inom handikappvetenskaplig forskning studeras dimensionerna individ - samhälle och natur - kultur.

Dimensionen individ - samhälle omfattar individens förutsättningar, problem och perspektiv samt sociala villkor för personer med funktionshinder.

Dimensionen natur - kultur omfattar medicinska och tekniska problemställningar samt kultur- och samhällsvetenskapliga aspekter på handikapp, funktion och delaktighet.

Tonvikt läggs vid samhälls- och beteendevetenskapliga frågeställningar med betoning på funktionshindrande och handikappande strukturer och processer.