School of Health Sciences

Hörselvetenskap

Utprovning av hörselapparat

Inom Hörselvetenskap studeras hörselns betydelse för den kommunicerande människan. Det innebär att örats uppbyggnad och hörselns funktion har en viktig plats i ämnet tillsammans med studier om ljud, ljudmiljö och kommunikation.

Hörselvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne vilket innebär att man studerar området med utgångspunkt i flera andra områden som naturvetenskap (teknik, elektronik, akustik, data, biologi, medicin), beteendevetenskap (psykologi, sociologi, pedagogik) och humaniora (kommunikation, språk).

Hörselvetenskap inrättades som ämne vid Örebro universitet 1999. Örebro är det enda universitet i Sverige som har ämnet inrättat. Hörselvetenskap är ett grundutbildningsämne och huvudämne för Audionomprogrammet. Vid andra audionomutbildningar i Sverige är Audiologi huvudämne men i Örebro har vi valt att ha Hörselvetenskap eftersom man då studerar hörsel med ett bredare perspektiv, som exempelvis det friska och det sjuka med en tydlig koppling till ljudmiljön.