School of Health Sciences

Program SVEBI-konferens 2016

Onsdag 16 november

TidProgrampunkt
09:00-10:00 Registrering inkl. kaffe (Prisma-huset, foajén)
10:00-10:15 Välkomstanförande (Sal: HSP1)
10:15-10:55 Plenar (Key note)
How critical is health education?
PhD Deana Leahy, Monash University, Australia
11:00-11:40

Plenar
Fysisk beröring – ett pedagogiskt problem mellan barn
och vuxna i utbildningssammanhang?
Bitr. professor Marie Öhman, Örebro universitet

11:45-13:00

Lunch inkl. posterutställning (Restaurang Forum)

13:00-14:30 Tema: Normkritisk idrottsundervisning

Prof. Håkan Larsson, GIH
Prof. Mikael Quennerstedt, ÖU
Docent Suzanne Lundwall, GIH
Fil.dr Gunn Nyberg, HiD
Docent Dean Barker, GU

Sal: HSP1

Tema: Motivation och motivationsklimat: Coachen, lagkamraterna och föräldrarnas betydelse

Docent Henrik Gustafsson, KAU
Fil dr Stefan Wagnsson, KAU
Doktorand Joakim Ingrell, MAH

Sal: P200

14:30-15:00 Kaffe
15:00-15:40

Fria föredrag

Sal: HSP1

Fria föredrag

Sal: P200

15:45-16:25

Fria föredrag

Sal: HSP1

Fria föredrag

Sal: P200

17:00 Årsmöte SVEBI (Sal: G115)
19:30 Festmiddag Örebro slott

Torsdag 17 november

Tid Programpunkt
08:30-09:00 Registrering för deltagare som endast deltar dag 2 (Prisma-huset, foajén)
09:00-09:40 Plenar (Key note) (Sal: HSP1)
Motivational dynamics in physical education and sport: A self-determination theory perspective
Ass. professor Leen Haarens, Ghent University, Belgium
09:40-10:20 Plenar
Perspektiv på statens stöd till idrotten: dess motiv, omfattning och effekter
Docent Johan Norberg, Malmö högskola
10:30-10:50 Kaffe
10:50-12:20

Tema: Nya avhandlingar
Idrott som ett verktyg för att lösa sociala problem. Om styrning, välfärd och social förändring
Fil. dr David Ekholm, LiU

Mellan masskonsumtion och folkrörelse: idrottens kommersialisering under mellankrigstiden
Fil. dr Nils-Olof Zethrin, ÖU

Svenska idrottsföreningars organisatoriska identiteter: Tänkbara implikationer av föreningars självförståelse för deras roll som utförare av social politiska initiativ
Fil. dr Cecilia Stenling, UU

Sal: HSP1

Tema: Nya avhandlingar

Mästarcoacherna. Att bli, vara och utvecklas som tränare inom svensk elitfotboll
Fil. dr Susanne Meckbach, GU/GIH

Bedömningar av ungas rörelse förmåga: En idrottsvetenskaplig problematisering och validering
Fil. dr Anna Tidén, GIH

Extrem jakt på hälsa. En explorativ studie om ortorexia nervosa
Fil. dr Linn Håman, GU/HH

Sal: P200

12:20-13:30

Lunch inkl. posterutställning (Restaurang Forum)

13:30-14:10

Fria föredrag

Sal: HSP1

Fria föredrag

Sal: P200

14:20-14:45 Bästa uppsats på avancerad nivå
14:45-15:45 Plenar
Örebro hockeys resa till att bli en etablerad SHL-förening
Pontus Gustafsson, General manager, Ulf Gejhammar, ordförande
15:45 Avslutning