Vi öppnar dörrarna till ett helt universitet - när ni vill växa och utvecklas

Forskarförmedlingen

Örebro universitet strävar efter att vara en lättillgänglig och naturlig del av samhället. Vi ser det som vår uppgift att sprida ny kunskap genom forskning och skapa bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling. Mot den bakgrunden har vi startat forskarförmedling.

Forskarförmedlingen är en brobyggare mellan universitetet och dig som arbetar i andra organisationer oavsett om det är inom en myndighet, offentlig förvaltning eller i ett litet eller stort företag.

Forskarförmedlingen är en del av Örebro universitets holdingbolag och marknadsför och säljer akademisk kunskap på affärsmässiga grunder. All verksamhet inom bolaget skall vara förenlig med de allmänna mål och riktlinjer som finns för Örebro universitet samt med det ägardirektiv som finns för Örebro universitet Holding AB.