För kunder

Bild på några forskningsområden

Varmt välkommen till Forskarförmedlingen! Här hittar du forskare från Örebro universitet med en rad olika kompetenser.

Genom att anlita Forskarförmedlingen får du kvalificerad rådgivning och en öppen dörr in till spännande och nyskapande forskning. Det är dessutom tryggt, enkelt och säkert. Förhandling, kontraktsskrivning och fakturering sker genom förmedlingen. Med forskaren kan du koncentrera dig på att diskutera upplägg och innehåll.

Du kan boka en enskild föreläsning eller ett samarbete över längre tid, det kanske handlar om en utvärdering eller utredning, en rapport eller ett avgränsat projekt. Frågan är fri och vi ska göra vårt yttersta för att matcha dina behov med rätt kompetens, rätt forskare – till rätt pris!

Ta gärna kontakt med oss så att vi får en tydlig bild av vad du söker. Om du är osäker på vad du söker kan vi tillsammans arbeta oss fram till en behovsprofil.

Rätt föreläsare för dig

Vid Örebro universitet arbetar 130 professorer och 550 lärare och forskare verksamma inom en mängd kunskapsområden. Många är efterfrågade föreläsare. Flera har fått pedagogiska priser och fått erkännande för sin undervisningskonst. Hos oss kan du hitta en föreläsare som motsvarar just dina behov i din bransch eller inom ditt intresseområde.

En föreläsning kan vara kort eller lång och fylla många funktioner. Inte minst är det en utmärkt form för att inhämta kunskap och inspiration. Kanske finns en lucka att fylla i din organisations kompetensbehov, eller kanske behöver ni ett underlag för att sedan kunna jobba vidare på egen hand.

Vi matchar dina behov med rätt föreläsare. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Värt att tänka på

Vid planeringen av en föreläsning är det viktigt med tydliga förväntningar och mål. Det ökar träffsäkerheten så att du och din organisation får det just ni behöver. Var därför noga med att formulera vad det är ni önskar uppnå.

Fundera också över följande frågor:

 • Ska föreläsaren interagera med publiken?
 • Vad har åhörarna för kunskapsnivå?
 • Vad jobbar de med?
 • Är det en intern utbildning/föreläsning eller riktar den sig till en bredare publik?
 • Vilka kunskaper efterfrågar jag? Räcker den avsatta tiden för att nå målet för föreläsningen?

Varmt välkommen att höra av dig med din förfrågan!

Anlita en forskare som konsult

Vid Örebro universitet arbetar 130 professorer och 550 lärare och forskare verksamma inom en mängd kunskapsområden. Många samverkar regelbundet med företag, kommuner, landsting, myndigheter och andra organisationer. De bidrar till att utveckla arbetssätt, tjänster, produkter och människor. Hos oss kan du få ett nära samarbete med forskare för just dina behov.

Uppdragen kan exempelvis handla om:

 • Utredningar
 • Utvärderingar
 • Statistiska rapporter
 • Avgränsade projekt

Vi matchar dina behov med rätt forskare!

Värt att tänka på

Ett konsultarbete börjar ofta i liten skala med en förfrågan. Den behöver inte vara välutvecklad och välformulerad, faktum är att vi ofta möter kunder som befinner sig i början av en förändringsprocess eller utvecklingsarbete. Tillsammans drar vi upp riktlinjer och målbilder för ett samarbete.

Konsultuppdraget kan tidsbestämmas. Mål och ekonomiska ramar kan regleras på förhand. Det kan också göras flexibelt – antingen återkommande, eller vid enstaka tillfällen då behov uppstår.

Några frågor att fundera kring:

 • Vad är mitt mål?
 • Vilken typ av kompetens och kunskap söker jag?
 • Tidsramar – gäller det ett kortsiktigt eller långsiktigt konsultarbete?
 • Omfattning?
 • Vilka är de ekonomiska förutsättningarna?
 • Har vi tidigare erfarenhet av att samarbeta med forskare?

Varmt välkommen att höra av dig med din förfrågan!

Ta hjälp med kompetensutveckling

Örebro universitet är en viktig aktör inom kompetensutveckling. Här arbetar 130 professorer och 550 lärare och forskare verksamma inom en mängd kunskapsområden. Många samverkar regelbundet med företag, kommuner, landsting, myndigheter och andra organisationer. På det sättet bidrar de till att utveckla arbetssätt, tjänster, produkter och människor. Kunskaperna bygger på vetenskaplig forskning. Våra forskare vet vad de pratar om.

Ordet kompetens är ett brett begrepp, som kan innefatta mycket, men här är några exempel på vad vi kan erbjuda:

 • Produktutveckling för att klara kort- och långsiktiga förändringar på den marknad där du verkar
 • Implementera nya värderingar och nya arbetssätt
 • Tillgodose medarbetarnas behov av förnyelse och förändring
 • Förbättra organisationens effektivitet och arbetssätt
 • Ge medarbetarna de verktyg de behöver för att göra ett bra jobb i en modern organisation
 • Utveckla organisationens ledarskap

Varmt välkommen att höra av dig med din förfrågan!