Anna Duberg

Sjukgymnast och forskare inom "Dans som medicin för kropp och själ?". Dansprojekt för unga tjejer. "Institutionen för hälsovetenskap och medicin"

Dans kan vara medicin för både kropp och själ! Det menar Örebroforskaren Anna Duberg – och hennes forskningsresultat har blivit uppmärksammade av media över hela världen.

Kanske för att det är ett kraftfullt, livsbejakande resultat som lätt kan förstås och tas efter. Anna Duberg är sjukgymnast och forskar om psykisk ohälsa bland unga flickor och dansens stärkande kraft. När hon föreläser handlar det mycket om inre styrka, prestationsfrihet och om att våga ta plats i ett rum. Anna Duberg är doktorand på Institutionen för hälsovetenskap och medicin.

"Dansprojektet" är en randomiserad kontrollerad studie som riktar sig till flickor 13-18 år med stressrelaterade besvär och psykosomatiska symtom. Dansen utövades två gånger i veckan under åtta månader och temat varierade från afrikansk dans och showjazz till streetdance. Fokus låg på att lyfta fram flickornas resurser genom att uppmuntra rörelseglädje och inte prestation. Resultatet visar att de som ingick i dansgruppen förbättrade den självskattade hälsan och den positiva effekten kvarstod i 12 månader.

Nu är Anna efterfrågad som inspiratör bland alla dem som arbetar med unga flickors hälsa och välmående. Eftersom den psykiska ohälsan bland unga är ett av Sveriges största hälsoproblem så har detta blivit ett gott exempel som många vill lära mera om. En viktig och kostnadseffektiv forskning som gett konkreta resultat.