Åsa Andersson

Medicine doktor och sjukgymnast. Specialiserar sig bland annat på patienter som tvingats amputera ben. "Institutionen för hälsovetenskap och medicin"

Fler människor dör på grund av fallolyckor än i trafiken. Svenskar är ”bäst” i världen på att bryta höften. Hur kan vi minska antalet fallolyckor, vad säger forskningen idag? Åsa Andersson forskar inom geriatrik, läran om åldrandets sjukdomar och hon specialiserar sig bland annat på patienter som tvingats amputera ben. Hur upplever de livet efter operationen och nya fenomen som fantomsmärta – det vill säga värk i ett ben som inte längre finns där?

”Min drivkraft är och har alltid varit att hjälpa människor genom att undersöka hur man kan göra saker bättre. Det var därför jag började forska” säger Åsa Andersson. Hon är sjukgymnast och medicine doktor och disputerade 2013 på en avhandling i klinisk neurovetenskap och geriatrik vid Karolinska Institutet. Hennes aktuella forskningsområden handlar om patienter med slaganfall och höftfraktur och patienter som amputerat ett ben.

Åsa insåg efter att ha arbetat några år som sjukgymnast att det saknades forskning om vad som är den bästa tänkbara behandlingen för äldre patienter med flera pågående sjukdomar, det vill säga Sveriges sjukaste människor! Hon hoppas att hennes forskning kan öka kunskapen hos sjukvårdspersonal. Samtidigt är det viktigt att få berätta för allmänheten att kunskapsläget förbättras. Det pågår en het äldrevårdsdebatt och många är personligt engagerade genom att man har en gammal förälder eller släkting som skulle behöva bättre vård och omsorg.

”Jag vill visa att mina patienter kan bli bättre och att vi kan göra skillnad. Det var det som till slut gjorde att jag tog steget och gav mig in i forskningen och jag har aldrig ångrat mig” säger Åsa

Huvudsakligen föreläser hon för personal inom kommuner, landsting och pensionärsorganisationer samt på vårdutbildningar. Några av de vanligaste föreläsningarna är:

  • Åldrandet: vad sker i vår kropp när vi blir äldre
  • Diverse olika sjukdomar på äldre dar
  • Fallpreventivt arbete
  • I kroppen och knoppen, vad händer när vi blir äldre?
  • Benamputerad, hur blir det sen?

Åsa brukar beskrivas som strukturerad, tydlig och bra på att förklara komplexa sammanhang.