Marie Öhman

Docent i sociologi och biträde professor i idrott med didaktisk inriktning. Forskar kring hur idrottslärare, vars undervisning i grunden handlar om kropp och rörelse, ska förhålla sig till sina elever. "Institutionen för hälsovetenskap och medicin"

Marie Öhmans nya forskning handlar om ”touching” eller snarare ”no touching” i lärares förhållningssätt till sina elever i undervisningen. Speciellt handlar detta känsliga och omdebatterade ämne om hur idrottslärare, vars undervisning i grunden handlar om kropp och rörelse, ska förhålla sig till sina elever. Att ta i, beröra och fysiskt instruera en elev kan ibland, eller t o m ofta vara nödvändigt, av säkerhetskäl eller för att utveckla en fysisk färdighet. Men det har blivit oerhört känsligt. Varför? Vad är vi rädda för? Har samhället blivit så sexualiserat att vi snabbare än förr tolkar beröring som en förtäckt sexuell handling- och därmed kränkande för den som blir berörd?

 

Marie Öhman är docent i sociologi och biträdande professor i idrott med didaktisk inriktning. Hon disputerade med avhandlingen ”Kropp och makt i rörelse” där hon med inspiration från Michel Foucalts arbeten om makt och styrning undersöker vilka kroppar och karaktärer som skapas i skolämnet idrott och hälsas undervisningspraktik. Under de senaste 15 åren har hon dessutom medverkat i fortbildning av lärare, i forskarutbildningskurser och konferenser. Hon har publicerat 20 vetenskapliga artiklar och skrivit kapitel i 8 läroböcker. Arbetat åt skolverket med olika utvärderingsprojekt.

Den forskning om ”touching” som hon nu är i startgroparna med är viktig och spännande. ”Jag tror aldrig att jag känt så mycket för ett forskningsområde” säger Marie. I Australien och USA har det blivit näst intill omöjligt för en lärare att röra vid en elev, ens i instruktionssyfte utan att det finns risk för att han eller hon kan anklagas för att ha gått över gränser för vad som anses passande eller relevant. En ”no touching”-kultur har utvecklats – med märkliga och begränsande följder. Är vi i Sverige på väg mot samma situation? Hur ska skolan och enskilda lärare förhålla sig till detta?

Marie är en oerhört uppskattad lärare och föreläsare. ”Det kanske är att ta i att säga att jag vill förändra världen, men min ambition är att få människor att tänka nytt – att förändra sina invanda mönster och tänka på ett annat sätt”. Att hon lyckas väl med dessa föresatser går att utläsa ur följande lyriska utvärderingar:

”Jag var eld och lågor efter föreläsningen och kände Wow vad härligt, hela klassen hade lyssnat och verkligen varit delaktiga i diskussionerna, det var första gången alla klappat i händerna efter en föreläsning”

”Marie har helt klart det där lilla extra som många förläsare saknar, t ex att hon inte bara körde på i rasande tempo med massa teorier utan berättade historier från verkliga livet som knöts samman med det vi skulle lära oss”

”Jag har läst sociologi tidigare och först nu i Marie Öhmans föreläsning förstår jag kopplingen individ och samhälle ordentligt. Det var som att en pollett föll ner. Hon förklarade så bra”