Sigrid Odencrants

Medicine doktor och lektor. Har disputerat inom medicin med inriktning mot omvårdnadsvetenskap. "Institutionen för hälsovetenskap och medicin"

Sigrids forskningsområde handlar om näring och ätande inom vård och omsorg, framförallt bland äldre patienter och vårdtagare. "Jag vill starta en process hos vårdpersonalen, en diskussion om sådant som handlar om vad man kan göra för att underlätta och ge möjligheter vid ätande. Det jag har att förmedla är grundläggande för vår överlevnad – inte bara den fysiska delen utan också för det psykiska och sociala välbefinnandet."

Sigrid är legitimerad sjuksköterska, medicine doktor och universitetslektor och har disputerat inom medicin med inriktning mot omvårdnadsvetenskap. Hon hade en lång anställning, 27 år närmare bestämt, inom Örebro läns landsting i bagaget innan hon påbörjade sin forskarutbildning. När hon föreläser utanför universitetet är det inom äldreorganisationer, på skolor och vissa företag. Tack vare sin stora kliniska erfarenhet har hon lätt att sätta sig in i hur det är för personalen och hon har olika pedagogiska metoder för att hennes åhörare ska minnas budskapet, bland annat är hon bra på att använda bilder och historier som gör att man minns.

Titlar hon brukar använda är:

  • Ätande och äldre
  • Nutrition och ätande med inriktning vid andningssvårigheter
  • Att underlätta och ge möjligheter vid ätande
  • Hälsosamtal

”Egentligen är det jag pratar om inga konstigheter eller sådant som vi inte förstår – men visst är det konstigt och svårt att se hur många, speciellt äldre och sköra, har det med anledning av sin kostsituation. Vi får ändå inte fokusera på svårigheter – vi måste se möjligheter som faktiskt baseras på vanligt sunt förnuft och omprioritering. Det är inte high tech!” säger hon.