Brigitte Mral

Professor i retorik. Kriskommunikation, retorik och genus, visuell retorik. "Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap"

Som professor i retorik är det naturligtvis alldeles nödvändigt för mig att vara en bra föreläsare (!) så jag försöker leva upp till förväntningarna och brukar lyckas med det! Jag ser till att vara välstrukturerad, varierad, underhållande, välformulerad, hålla tiden samt att inte tråka ut folk.

Så säger Brigitte Mral, professor i retorik vid Örebro universitet, och ger oss med det en minilektion i retoriska dygder. Inte så konstigt att hon är mycket efterfrågad som föreläsare även utanför universitetet. Hon forskar om retoriska aspekter på kriskommunikation, retorik och genus och visuell retorik. Många olika typer av organisationer utanför universitetet söker hennes kunskap, både offentlig förvaltning och privat näringsliv. Överallt behövs kunskap om retorik i största allmänhet (ibland med genusvinkeln i synnerhet) samt om kriskommunikation.

Hon har skrivit flera uppmärksammade böcker, några av titlarna är:

  • Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key (2013)
  • We're a peaceful nation. Krigsretorik efter 11 september (2003)
  • Krisretorik, retoriska aspekter på kriskommunikation (2012)
  • Bildens retorik i journalistiken (2011)
  • Retorik och genus (tillsammans med Lennart Hellspong, 2003)

Brigitte Mral leder även det nybildade Centrum för kriskommunikation vid Örebro universitet (oru.se/CCC) som bland annat erbjuder utbildningar i kriskommunikation. Där ingår även en rad andra forskare med olika kompetenser på området.

Eftersom Brigitte i sin forskning analyserar retoriken i samhället har hon ett stort intresse av att föra ut sina resultat och göra nytta när det gäller kunskap om effektiva och konstruktiva kommunikationsformer.