Emma Arneback

Lektor i pedagogik. Främlingsfientlighet och rasism i skolan. "Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap"

 

Hur kan skolan och dess lärare bemöta främlingsfientlighet och rasism?

 

Denna brännande och svåra fråga är central i Emma Arnebacks forskning. I sin avhandling Med kränkningen som måttstock. Om planerade bemötanden av främlingsfientliga uttryck i gymnasieskolan undersöker hon hur 113 gymnasieskolor har valt att arbeta med denna problematik, vilket erbjuder en möjlighet att spegla sig i andras tankar och erfarenheter. I sin forskning intresserar hon sig även för hur främlingsfientlighet uppstår och tar sig uttryck i utbildningssammanhang.

Hon är en uppskattad föreläsare såväl på universitetet som externt (skolor, kommuner och statliga myndigheter). Med sin bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap och historia har hon en förmåga att knyta samman teoretiska resonemang till praktiska val i skolans vardag. Hur kan vi tänka och handla och vilka konskevenser kan olika förhållningssätt föra med sig?

Utöver sitt specialintresse, bemötanden av främlingsfientlighet i skolan, håller hon föreläsningar på teman som interkulturell pedagogik och perspektiv på likabehandling i skolan.