Louise Berglund

Filosofie doktor och lektor i historia. Specialiserad på äldre tid, perioden före 1800, i allmänhet och medeltiden i synnerhet. "Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap"

Louise Berglund forskar i historia och omprövar historien med fokus på makt och kvinnor. Har kvinnor alltid varit underordnade i det förflutna, är religionen något vi kan strunta i när vi vill förstå samhället och oss själva, har kungen alltid varit man? I vår historia ligger också vår självbild och den färgar vår syn på samtiden och framtiden säger Louise.

Louise Berglund är fil dr och lektor i historia, specialiserad på äldre tid, alltså perioden före 1800, i allmänhet och medeltiden i synnerhet. ”Min forskning handlar om Sveriges medeltidshistoria. Det är den epok som många människor kan minst om och jag tror att det har att göra med att större delen av undervisningen om medeltiden sker på mellanstadiet.”

Louise vill både med sin forskning och sin undervisning lyfta fram betydelsen vår historia. Historia bidrar framförallt med perspektiv på hur vårt samhälle utvecklats över tid, och varför. Vår historia ger oss också chansen att ifrågasätta våra invanda föreställningar om hur saker är, har varit och kommer att bli. Dessutom är det spännande att se oss själva i det stora sammanhang vår historia faktiskt är.

Louise reser gärna i tid men också i rum och har rest och studerat i många spännande länder, nyligen besökte hon t ex Kambodja. Det är nyttigt att med båda dimensionerna få perspektiv på sig själv och ofta har vi mera gemensamt än vi tror, både med andra nationaliteter och med våra förfäder.

Att fördjupa sig, lära sig mer och få nya perspektiv går som en röd tråd genom hennes liv. Det är få som får göra det, säger Louise, därför är det så fantastiskt att vara forskare.

Louise aktuella forskningsområden är

  • Drottningar och deras maktutövning under medeltiden
  • Kvinnors auktoritet under medeltiden och senare
  • Hur kommunicerade man i det förmoderna samhället– med bild och text, till olika människor och grupper

I september 2013 deltog Louise i Forskar Grand Prix. Det är en nationell tävling i konsten att tala om forskning. Vem är bäst i Sverige på att presentera sin forskning. På bara tre minuter ska forskaren på ett så fängslande, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt berätta om sin forskning. Louise deltog i deltävlingen i Örebro, vann den inte men blev mycket uppskattad.