Marie Gelang

Filosofie doktor och lektor i retorik. Retorik, kroppsspråk, kommunikation. "Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap"

Vad är det som gör att en del talare uppfattas som karismatiska och engagerade medan andra framstår som frånvarande och ointressanta? Vad betyder kroppsspråket för hur vi tolkar varandra?

 

Marie Gelang, filosofie doktor och lektor vid Örebro universitet, har i sin retorikforskning ägnat sig åt kroppsspråkets betydelse för mellanmänsklig kommunikation. Hon är en mycket uppskattad föreläsare både inom och utanför universitetet och är ofta anlitad som expert på kroppspråk i media.

Hur man kommunicerar med andra människor, förbereder och framför tal, blir vassare på att argumentera, blir medveten om sitt kroppspråk – retoriken erbjuder en rik palett av infallsvinklar på kommunikation. Att kommunicera trovärdigt och övertygande har blivit allt viktigare för många yrkesgrupper.

Marie föreläser, håller workshops eller seminarier för chefer, lärare, ekonomer och kommunikatörer med flera. Hon har förmågan att entusiasmera och förklara det som är komplicerat på ett sätt som gör kunskapen användbar. "Intressant!", "Fantastisk föreläsare!", "Engagerande!", "Nu fick jag något nytt att tänka på!" är exempel på vanliga kommentarer från utbildningar hon hållit.

Hennes drivkraft är att bidra med kunskap om hur man med tydlighet kan formulera och framföra sina åsikter i olika sammanhang.