Mats Eriksson

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Vad händer om din organisation drabbas av kris? "Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap"

Vad händer om din organisation drabbas av en kris? Har ni beredskap för att leva upp till omgivningens informationsbehov? Är ni beredda att möta förväntningarna och kraven i de digitala medierna?

Mats Eriksson är forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Genom sin forskning presenterar han nya och innovativa idéer om vad som händer när din organisation drabbas av kris. Sedan många år är Mats en uppskattad föreläsare och utbildare inom offentliga sektorns alla delar; kommuner, landsting och centrala myndigheter, men han jobbar också gentemot näringslivet, bland annat med företag inom IT samt PR-byråer.

Mats vill bidra till att skapa förståelse för hur det kan vara när din organisation hamnar i ett krisläge – där de digitala/sociala medierna idag spelar en central roll. Han är både teoretisk och konkret och använder många exempel ur verkliga livet. ”Det handlar om att reflektera över vilken kultur och syn på krishantering och kriskommunikation som präglar just din organisation,” säger Mats. Men han understryker att det är lika viktigt att ge organisationer förslag på arbetsmetoder, det vill säga tydliga verktyg i sitt arbete med att hantera kriser. Mats är en skicklig och erfaren föreläsare och anpassar sin föreläsning efter målgruppen. Han är lyhörd och flexibel och ger mycket utrymme för interaktion med publiken.