This page in English

Forskargrupp

Könsrelationernas politik och historia

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Anna Jonasdottir

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Könsrelationerna är öppet politiserade på olika sätt och i olika utsträckning världen över. Om könsrelationernas föränderlighet ska kunna förstås blir relationen mellan stat och samhälle central, liksom studier om på vilka sätt kvinnors och mäns livsvärldar kringskurits och vidgats i såväl privatliv som offentligt liv. Inom delområdet "könsrelationernas politik" studeras bl.a. kvinnors organisering och olika intresseformationer, villkoren för deltagande och maktutövning i olika institutionella sammanhang, särskilt i Sverige och EU, samt kvinnors kamp för fullvärdigt medborgarskap i olika delar av världen. Kritiska analyser belyser förståelser, definitioner och praxis omkring jämställdhet och dagens jämställdhetspolitik Männens fortsatta osynlighet både som jämställdhetsaktörer och som föremål för jämställdhetspolitiska åtgärder är av speciellt intresse. Omsorgens och familjelivets könsdynamiker undersöks i relation till den välfärdskontext inom vilken de utövas.

Forskare

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS)