This page in English

Forskargrupp

Lärande och professionsutveckling

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Samuel Edelbring

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Hur stödjer vi bäst olika aspekter av studenters lärande? Hur sker professionell utveckling i ett livslångt lärande? Det är två övergripande frågor som bearbetas i denna forskargrupp. Vi utvecklar och forskar kring lärprocesser i utbildning och yrkesverksamhet för en hälso- och sjukvård i förändring. Ett viktigt led i professionskompetensen är samverkan med andra varför den kollaborativa aspekten är framträdande både inom och mellan professioner. Interprofessionell samverkan behövs i yrkeslivet och förutsättningarna för det läggs i grundutbildningens interprofessionella lärande. Flera projekt kretsar kring lärande till och inom sjuksköterskeprofessionen som har en nyckelroll i vården och i välfärdsutveckling.

Den metodologiska spännvidden i gruppens projekt är stor och speglar såväl kvalitativa som kvantitativa inriktningar beroende på frågeställningar. Nyckelord är medicinsk pedagogik, professionsinriktad högskolepedagogik, praktiskt färdighetslärande, simuleringsbaserat lärande, och peer-learning.

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Region Östergötland
  • Svensk sjuksköterskeförening
  • Örebro universitet