This page in English

Forskargrupp

INSECT

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Sofia Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskargruppen fokuserar på intersektionalitet som begrepp, teori, metod och policyverktyg. Intersektionalitet, vilket syftar till intersektioner av kön och andra sociala och kulturella maktskillnader, kategoriseringar och identitetsmarkörer såsom etnicitet, ras, klass, nationalitet, geopolitisk position, religion, sexualitet, ålder, kroppsförmåga/funktionsnedsättning, artskillnad etc., är ett central begrepp i samtida genusstudier. Intersektionell analys har tillskrivits ”det viktigaste bidraget som kvinnoforskningen hittills gjort”, (McCall 2005:1771), samtidigt som feministiska debatter om intersektionalitet präglas av olika teoretiska och politiska hållningar och ibland av konflikt. Gruppens projekt har designats mot bakgrund av denna rika och skiftande feministiska tradition kring teoretisering av intersektionalitet, och är också medvetet om spänningarna mellan dessa traditioner.

 

Ett övergripande mål med projektet är att systematiskt sammanföra viktiga teoretiska och metodologiska stråk av feministisk intersektionell analys till transversala dialoger. På så sätt skapar projektet arenor för korsbefruktningar och utveckling av nya, mer omfattande och gränsöverskridande, analytiska tillvägagångssätt och teoretiska förståelser av intersektionellt kön och genus och dess olika sammanlänkning i sociokulturella förändringsprocesser.

Gruppen består av forskare från Örebro universitet och Linköpings universitet.

Forskare

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)