This page in English

Forskargrupp

LISAN - Livssituation hos barn och ungdomar med narkolepsi

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskargruppen LISAN utvecklades ur studier av livssituationen för barn och ungdomar som utvecklat narkolepsi som en följd av Pandemrix®-vaccinationen. I forskargruppen finns erfarenhet och expertkunskap om studier av livskvalitet; forskning med barn och ungdomar; klinisk erfarenhet och kompetens om barn och ungdomar med narkolepsi samt forskning om media och sociala nätverk. Studierna omfattar också betydelsen av kronisk sjukdom i kort och långt perspektiv och hur tilltro till hälso- och sjukvården påverkar följsamhet till hälsorekommendationer. En referensgrupp har skapats med internationella experter inom området och representanter ifrån Narkolepsiföreningen. Tillsammans kommer forskargruppens arbete att kunna generera kunskap om hur livet ter sig för de drabbade barnen och ungdomarna och deras familjer.

Forskargruppen leds av professor Karin Blomberg och professor Mats Eriksson.