This page in English

Forskargrupp

Postoperativ vård

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Karuna Dahlberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Postoperativ återhämtningForskningen inom postoperativ vård berör både patientens perspektiv (barn och vuxna) så väl som personalens perspektiv. I forskningsmiljön genomförs kliniska interventioner, psykometriska, kvalitativa och kvantitativa studier.

 

Följande projekt finns inom postoperativ vård:

 • Webbaserad intervention för att förbättra vården för barn som genomgått tonsillkirurgi
 • Nationella guidelines och postoperativ återhämtning hos barn som genomgått tonsillkirurgi
 • Digital uppföljning av postoperativ återhämtning efter dagkirurgi
 • Egenförmåga (self-efficacy), hälsolitteracitet och livskvalitet, och deras påverkan på postoperativ återhämtning efter överviktskirurgi
 • eHälsolitteracitet och postoperativ återhämtning bland svensktalande och icke svensktalande personer som genomgår kirurgi
 • Sjuksköterskan inom postoperativ vård, kompetens och roll
 • Postoperativ återhämtning hos vuxna
 • Hälsorelaterade livskvalitet och livssituation hos personer med trattbröst
 • Hälsostödjande vård till familjer i samband med öppen hjärtkirurgi

Finansiärer

 • Majblomman
 • Region Örebro Län
 • Vetenskapsrådet (VR)
 • Örebro universitet