This page in English

Forskargrupp

Postoperativ vård

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Karuna Dahlberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Focus för forskningen är att  testa olika interventioner som för att förbättra den postoperativa omvårdnaden för den kirurgiska patienten till exempel en smartphone app i syfte att mäta och följa upp postoperativa återhämtning. Forskningen syftar också till att utveckla och testa olika instrument för att mäta subjektiva upplevelser (Patient-reported-outcomes-measures, PROM) av den postoperativa återhämtningen. Tex at utveckla och testa ett instrument för att mäta postoperativ återhämtning bland barn,  PRiC (Postoperative Recovery in Children)  eller  bland vuxna, den svenska webb versionen av Quality of Recovery (SwQoR).

Postoperativ återhämtning

Forskare

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • Bio-X
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS)
  • Nethouse
  • Nyckelfonden
  • Region Örebro Län
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet