This page in English

Forskargrupp

Anestesiologisk omvårdnad

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Maria Jaensson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Anestesiologisk omvårdnad – att vara steget före innebär att anestesisjuksköterskan utgår från den enskilde patientens resurser och behov där anestesisjuksköterskan utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt handhar anestesi, vakar över patienten och stödjer patienten i att upprätthålla sina vitala funktioner, förebygger och lindrar lidande samt bevarar patientens värdighet i en högteknologisk miljö.

Forskningen inom projektet anestesiologisk omvårdnad berör på både patientens perspektiv (barn och vuxna) så väl som anestesiologens och anestesisjuksköterskas perspektiv och omfattar psykometriska, kvalitativa, kvantitativa, och kliniska interventionsstudier. Fokus för forskningen ur barnets perspektiv är att utveckla och validera instrument för att bedöma och utvärdera barnens oro och beteende under den preoperativa perioden samt att utvärdera olika utbildningsinsatser i syfte att lindra besvären.

Anestesisjuksköterska

Inom anestesiologisk omvårdnad pågår också forskningen i syfte att kartlägga dokumentation och riktlinjer för luftvägsbedömning, att studera smärta i hals och heshet efter intubation. Dessutom ingår att utvärdera preoperativa luftvägs bedömningar i syfte att identifiera den svåra respektive lätta luftvägen samt att beskriva hur anestesiologer och anestesisjuksköterskor förhåller sig till luftvägsalgoritmer och den svåra luftvägen.

Hur anestesisjuksköterskan företräder patienten, advokatskap, under anestesin studeras också och det sker genom observationer, intervjuer och litteratursammanställningar samt genom att utvärdera instrument för bedömning av den samma.

 

Forskare

Forskningsprojekt