This page in English

Forskargrupp

Anestesiologisk vård

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Maria Jaensson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Anestesisjuksköterska

Forskningen inom anestesiologisk vård berör både patientens perspektiv (barn och vuxna) så väl som personalens perspektiv. I forskningsmiljön genomförs kliniska interventioner, psykometriska, kvalitativa och kvantitativa studier.

Följande projekt pågår nu inom anestesiologisk vård:

  • Barns oro och beteende under den preoperativa perioden samt utbildnings insatser i syfte att lindra besvären.