This page in English

Forskargrupp

Intraoperativ vård

Om gruppen

Gruppuppgifter

Intraoperativ omvårdnad

Forskningen inom intraoperativ vård berör både patientens perspektiv (barn och vuxna) så väl som personalens perspektiv. I forskningsmiljön genomförs kliniska interventioner, psykometriska, kvalitativa och kvantitativa studier.

Följande projekt pågår nu inom intraoperativ omvårdnad:

  • Perioperativa rutiner och komplikationer efter ventagning på benet vid kranskärlskirurgi
  • Trycksår på operation
  • Bakterieväxt och huddesinfektion i samband med operation

Finansiärer

  • Region Örebro Län