This page in English

Forskargrupp

Urologi - Njurcancer

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Pernilla Sundqvist

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Njurcancer drabbar cirka 1000 personer i Sverige varje år och står därmed för cirka 2% av alla cancerfall i Sverige. Hos de patienter som har små tumörer där man vid operationen fått bort hela tumören är 5-årsöverlevnaden närmare 95% medan patienter som får återfall i sjukdomen har en kraftigt reducerad överlevnadstid.

För att förutspå prognos av sjukdomen vid diagnostillfället används idag olika verktyg så som vilken typ av njurcancer patienter har samt storlek på tumören. Dessa faktorer kan tillsammans ge viss vägledning vad gäller prognos och nytta av behandling. Dock är informationen man får från dagens verktyg inte  tillräcklig och det är därför av stor betydelse för njurcancerpatienter och sjukvården att finna nya och bättre verktyg.

På Urologiska kliniken bedrivs dels forskning för att öka kunskapen om vilka riskfaktorer som finns för att utveckla njurcancer. Studier bedrivs också där man studerar vilken roll kroppens immunförsvar har vid utvecklingen av njurcancer med målet att identifiera nya och bättre prognostiska markörer. Vår förhoppning är att vår forskning kan leda till en mer individanpassad behandling av patienter diagnosticerade med njurcancer.

Utvalda publikationer

PD-L1 expression is associated with poor prognosis in renal cell carcinoma. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31058656

Overweight and obesity during adolescence increases the risk of renal cell carcinoma. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30790271

Clinical outcome and time trends of surgically treated renal cell carcinoma between 1986 and 2010: results from a single centre in Sweden. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29972347