This page in English

Forskargrupp

Urologi - Urinblåsecancer

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Tomas Jerlström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Cancer i urinblåsan är den sjätte vanligaste tumörformen i Sverige och årligen diagnosticeras cirka 3100 personer med sjukdomen, varav en fjärdedel dör av sin sjukdom. Medelåldern vid diagnosen är 70 år och sjukdomen är vanligare hos män än hos kvinnor. Ungefär 50% av fallen av urinblåsecancer beror på rökning medan den bakomliggande orsaken hos resterande fall är mer oklar.

Vid Urologiska kliniken i Örebro har man bland annat studerat risken för olika komplikationer efter cystektomi (operation där urinblåsan tas bort). Vid kliniken forskar man även på vilken roll immunförsvaret har vid utvecklingen av urinblåsecancer med målet att finna nya diagnostiska och prognostiska markörer.

Utvalda publikationer

No increased risk of short-term complications after radical cystectomy for muscle-invasive bladder cancer among patients treated with preoperative chemotherapy: a nation-wide register-based study.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31020424

Urinary bladder cancer treated with radical cystectomy: perioperative parameters and early complications prospectively registered in a national population-based database. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24844275

Functional outcome of orthotopic bladder substitution: a comparison between the S-shaped and U-shaped neobladder.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20367221