This page in English

Forskargrupp

Urologi - Peniscancer

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Peter Kirrander

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Peniscancer är en ovanlig tumörform med en incidens av 3 per 100 000 män och år. Sjukdomen är vanligare i högre åldrar men cirka en tredjedel av patienterna är under 60 år vid diagnos. Ett flertal predisponerande faktorer finns beskrivna, exempelvis fimosis (förhudsförträngning) samt rökning. En faktor som rönt stort intresse på senare år är humant papillomvirus (HPV). Förekomsten av HPV vid peniscancer är hög och sannolikt är viruset en bidragande orsak till tumörutvecklingen.

Peniscancerforskningen vid Urologiska kliniken har bland annat berört laserkirurgi, sexologiska aspekter samt risken för recidiv och överlevnad beroende på given behandling. I dagsläget bedrivs även molekylärbiologiska studier för att se om förändringar kan ses i kroppens immunförsvar som normal skyddar mot uppkomst av peniscancer. Vi fortsätter även studera vilken roll HPV har vid utvecklandet av mer aggressiv peniscancer.

Då Urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro är ett av två nationella center för peniscancer skapas unika möjligheter att genomföra populationsbaserade studier och vår förhoppning är att vår framtida forskning kan leda till ett förbättrat omhändertagande av patienter som diagnostiseras med peniscancer

Utvalda publikationer

PD-L1 expression in men with Penile cancer and its association with clinical outcome. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31017099

Dynamic sentinel node biopsy in penile cancer: initial experiences at a Swedish referral centre.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22928991

Human papillomavirus prevalence, distribution and correlation to histopathological parameters in a large Swedish cohort of men with penile carcinoma. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21044240