This page in English

Forskargrupp

Sexuell och reproduktiv hälsa

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Annsofie Adolfsson

Forskningsämne

Sexuell och reproduktiv hälsa studerar aspekter av sexualitet och reproduktion och hur de inverkar på människors liv och hälsa. Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde och omfattar bl a medicin, psykologi, sociologi och omvårdnad. Inom forskargruppen utvecklas kunskap om hälsofrämjande, förebyggande och behandlande arbete inom området. Sexuell och Reproduktiv Hälsa är ett kunskapsområde och forskningsfält knutet till området för mänsklig reproduktion och till livets början. Inom ämnet genereras kunskap om; processen (fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt) i samband med graviditet, födande, nyföddhetsperiod, föräldraskap, sexualitet och reproduktiv planering samt hälsa ur ett livscykel och genusmedicinskt perspektiv.

Forskare