This page in English

Forskargrupp

Funktionsnedsättning, Skola och Arbetsliv

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskargruppen bedriver forskning om relationen mellan funktionshinder och olika främjande och hindrande förhållanden för ett aktivt arbetsliv för personer med funktionsnedsättning. Det handlar dels om individuella faktorers betydelse såsom psykologiska och funktionshinderspecifika förhållanden, dels om omgivningsfaktorer som till exempel hur arbetet är organiserat och om hur arbetsmarknadspolitiken är utformad bland annat genom olika stödformer som till exempel Supported Employment. Till omgivningsfaktorer hör även attityder, kunskap och förståelse samt bemötande av personer med funktionsnedsättning. Analyser utgår ofta från samspelet mellan individuella faktorer och förhållanden i personens omgivning.
Forskargruppen är värd för det Svenska Nätverket för Forskning Om Funktionsnedsättning och Arbetsliv (SNOFA) som finansieras av FORTE.
Forskargruppen har ett nära samarbete med centrala aktörer inom fältet som t.ex. Stiftelsen Activa och Samordningsförbunden i Sverige.

Avslutade projekt

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • Örebro universitet