This page in English

Forskargrupp

Akut- ambulans- och katastrofsjukvård

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Karin Hugelius

Forskningsämne

I forskargruppen bedrivs forskning inom akut- prehospital och katastrofsjukvård i nära samverkan mellan Örebro Universitet, Region Örebro Län och externa aktörer. I gruppen finns verksamma forskare, doktorander och lärare vid specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning mot akut- och ambulanssjukvård. Även studenter vid universitet involveras. Forskningsprojekten handlar om både den enskilde individen, sjukvårdspersonalen och samhället relaterat till akuta tillstånd och situationer. Integrering från olika kunskapsområden är viktig både i den kliniska akutsjukvården och i forskningsområdet.