This page in English

Forskargrupp

Immunförsvar och antibakteriella strategier vid urinvägsinfektion

Om gruppen

Gruppuppgifter

Gram-negativa tarmbakterier, till exempel Escherichia coli, utgör en del av vår naturliga bakterieflora i tarmen men är samtidigt den vanligaste orsaken till både nedre och övre urinvägsinfektion. Urinvägsinfektion (UVI) är en av de mest vanligt förekommande infektioner som drabbar människan. Närmare 50 % av alla kvinnor drabbas av UVI minst en gång under sin livstid och många får återkommande (recidiverande) infektioner. Efter behandling får cirka 25 % av UVI patienterna en ny UVI inom sex månader och 44 % inom ett år. Det har visat sig att även om patienter som tillfrisknat uppvisar sterila urinkulturer så är bakterier fortfarande närvarande i blåsan. Flera studier har visat att uropatogena Escherichia coli (UPEC) kan invadera, replikera och bilda intracellulära bakteriesamhällen (IBC) i blåsepitelet och att majoriteten av kliniska UPEC­isolat har förmågan att bilda IBC.

Urinvägsinfektioner, som hittills behandlats framgångsrikt med antibiotika, kan i och med ökad förekomst av antibiotikaresistenta stammar nu utgöra en behandlingsutmaning. På grund av ökad resistens hos UPEC blir det oundvikligt att patienter i högre grad får ett antibiotikum som inte har tillräcklig effekt och nuvarande behandlingsregimer saknar även strategier för att specifikt angripa intracellulära bakterier och återkommande UVI.

Projektet syftar till att öka förståelsen för hur vårt immunförsvar aktiveras och moduleras av extra- och intracellulära uropatogena E. coli samt att identifiera nya antibakteriella strategier mot intracellulära och multiresistenta uropatogener.

Projektet genomförs i samarbete med forskare vid Örebro universitet, Örebro universitetssjukhus och olika företagspartners.