Forskargrupp

Vilken roll spelar inflammasomen vid uppkomst av hjärtkärlsjukdom

Om gruppen

Gruppuppgifter

Vi studerar om genvarianterna i inflammasomen kan förklara varför vissa individer lättare insjuknar i hjärtkärlsjukdom med syfte att få ökad förståelse om sambandet mellan stress, inflammation och hjärtkärlsjukdom. Ämnen som glukos, mättade fettsyror och kolesterol aktiverar inflammasomen och vi undersöker om dessa ämnen påverkar inflammasomen redan innan insjuknandet och därmed utgör en risk för utveckling av hjärtkärlsjukdom. Även om livsstilsfaktorer som stress påverkar inflammasomens funktion kommer att undersökas.

Forskare