This page in English

Forskargrupp

Klimatnätverket

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Klimatförändring är en av vår tids största utmaningar. Samhällsvetenskaplig forskning och utbildning är av avgörande betydelse för samhällets förmåga att motverka så väl som anpassa sig till dessa förändringar. 
Klimatnätverket är ett flervetenskapligt forskningsnätverk vid Örebro universitet, men som också har medlemmar från andra lärosäten. Nätverket involverar forskare inom områdena pedagogik, etik, historia, kulturgeografi, media och kommunikationsvetenskap, statskunskap, psykologi och sociologi.
Syftet med nätverket är att utgöra en samlande punkt för samhällsvetenskaplig miljö- och klimatforskning; att främja inomvetenskaplig så väl som tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom områdena klimat, miljö och hållbar utveckling. Nätverket arrangerar återkommande seminarier med inbjudna forskare och praktiker.

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • Örebro universitet