This page in English

Forskargrupp

Doing Intersectionality in Gender Based Violence (DIG)

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Sofia Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Denna forskargrupp analyserar och jämför intersektionalitet och våld i policyprocesser och i utformningen av jämställdhetspolitik inom EU, och i förhållande till lokala, nationella och transnationella politiska landskap och jämlikhetsarkitekturer. Gruppen undersöker hur intersektionalitet hanteras i skapandet av policy och politik om könsrelaterat och könsbaserat våld. Det betyder att vi fokuserar på hur multipla ojämlikheter antingen ingår eller utesluts i beslutsfattande, och hur de förhandlas i praktiken. Vi fokuserar på både innehåll, det vill säga det politiska utfallet, och formen, det vill säga den politiska processen. Det sistnämnda handlar om på vilket sätt (organiserade) intressen, särskilt de som är baserade på kön, klass, etnicitet, funktionalitet, och sexuell läggning, både hindras och hjälps, förses med både hinder och möjligheter, synlighet och representation.

Empiriskt undersöker vi vilka ojämlikheter eller konstellationer av ojämlikhetsgrupper som inkluderas, som rådfrågas och har en röst i skapandet av politiken, och hur institutioner, organisationer, kommissioner etc. arbetar med intersektionalitet i praktiken. Hur gör kvinnoorganisationer och jämställdhetskommissioner för att inkludera/exkludera ojämlikheter och deras intersektioner?

Teoretiskt utforskar och utvecklar vi begreppen intersektionalitet/er och könsrelaterat våld genom att undersöka de sätt på vilka multipla ojämlikheter och dess intersektioner, som länge haft en framskjuten position inom såväl feministisk forskning som feministisk aktion och i konkreta åtgärder mot våld, synliggörs, förhandlade och begreppsliggörs i policy ocj i politiska debatter om könsbaserat våld. Detta fortsätter en mycket lång feministisk tradition av forskning om de många historiska kopplingarna mellan praxis, politik och teori.

Forskare: Sofia Strid (Örebro University, Sweden), Mieke Verloo (Radboud University, The Netherlands), Emanuela Lombardo (Universidad Complutense de Madrid), Lise Rolandsen-Augustin (Aalborg University, Denmark), Andrea Krizsán (Central European University, Hungary), Raluca Popa (Central European University, Hungary and Council of Europe, France), Gülbanu Altunok (Brown University, USA).

Forskare

Forskare

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • EU FP6 (Sjätte ramprogrammet)
  • Vetenskapsrådet (VR)