This page in English

Forskargrupp

UNESCO Chair in Gender Research Group

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

UNESCO Chair in Gender Research är en forskargrupp som sedan 2008 leds av Sylvia Walby, Lancaster universitet, och organiseras runt fyra forskningsområden:

Kön/genus och den finansiella krisen;

Våld mot kvinnor;

Mäta jämställdhet och jämlikhet;

Jämställdhetspolicy.

Forskare

Forskare

Forskningsprojekt