This page in English

Forskargrupp

Didaktik i idrott och hälsa

Om gruppen

Gruppuppgifter

SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) är en ämnesövergripande forskningsmiljö inom området didaktik och utbildningsvetenskap med nära koppling till Örebro universitets lärarutbildning. Forskningsmiljön etablerades 2003 som ett samarbete mellan forskare baserade på Örebro universitet och Uppsala universitet. Numera är SMED Örebro en självständig forskningsmiljö, men samarbetet med Uppsalamiljön är alltjämt livaktigt. Medlemmar i SMED Örebro är forskare och forskarstuderande med anknytning till ämnena pedagogik, idrottsvetenskap och musikvetenskap. Forskningsansvariga i miljöns idrottsvetenskapliga forskningsgrupp är professorerna Mikael Quennerstedt och Marie Öhman.

Forskare

Finansiärer

  • Centrum för Idrottsforskning
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet