Forskargrupp

Vuxnas lärande, arbetslivspedagogik och folkbildning (VAF)

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Lisbeth Stedt

Forskningsämne

Forskningsgruppen VAF har sin hemvist på Örebro universitet. Forskar­gruppen är lärosätesövergripande med kontakter och samarbeten med flera andra universitet. Gruppen bedriver bland annat forskning om pedagogiska processer som rör vuxnas lärande, förändring och utveckling i arbetsliv och organisationer samt olika aspekter av folkbildning.

Arbetslivsforskning är internationellt ett stort forskningsområde med en multidisciplinär karaktär. Traditionella discipliner som pedagogik, psykologi, sociologi och ekonomi har under lång tid bedrivit forskning om processer i arbetslivet. Nyare discipliner i Sverige som arbetslivsvetenskap har tillkommit under senare tid.

Gruppen fokuserar flera områden. Inom området arbetslivets pedagogik (ALP) läggs fokus på processaspekter av organisatoriska system och utvecklingspotentialer för lärande i arbetslivet, förändring och arbetsmiljö. Vi utvecklar också kunskap omkring traditionella forskningsfrågor som kommunikation, ledarskap, delaktighet och kompetensutveckling i arbetslivet. Forskningsområdet folkbildning har fokus på bildning och lärande inom folkhögskolan, studieförbund och på bibliotek samt lärande under fritiden.

I gruppen finns expertis om lärande och förändring i organisationer, kunskapsteori, olika metodologier samt flera samhällsteorier.

Gruppen har möten 2-4 ggr/ per läsår.

Forskare

Forskningsprojekt