This page in English

Forskargrupp

Jämlik hälsa för barn och unga

Om gruppen

Om gruppen

Forskargruppen "Jämlik hälsa för barn och unga"  arbetar för en jämlik hälsa för ett hållbart samhälle genom praktiknära preventionsforskning.

Det förutsätter tydlig samverkan och ett respektfullt partnerskap och innefattar forskning om bland annat ANDT, hälsofrämjande arenor och föräldrastöd med fokus på barn och unga. Forskning bedrivs genom effektstudier, processtudier och implementeringsforskning. Forskningen sker i samverkan med folkhälsoarbetets praktiker inom exempelvis idéburna organisationer och kommuner.

Forskare

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • ERASMUS+
  • Folkhälsomyndigheten