Forskargrupp

Forskarskolan NUPARC - Nya perspektiv på hälsosamt åldrande

Om gruppen

Gruppuppgifter

Från och med 2012-2016 pågår en tvärvetenskaplig forskarskola som är knuten till forskargruppen NUPARC. Här studerar sex doktorander med bakgrund i olika ämnesområden åldrandeprocessen för att tillsammans och med nya synsätt bygga upp teorier för hur man kan främja hälsosamt åldrande. I forskarskolan utgår man ifrån den äldres perspektiv som får komma fram genom fokusgrupper, djupintervjuer och frågeformulär. Den upplevda hälsan hos den äldre kopplas också till olika biomedicinska processer, så som tarmflorans sammansättning och inflammationsgrad, för att ge en djupare förståelse för hur människan förändras med ökad ålder. Två av projekten går dessutom tillbaka i tiden för att studera nationella register för att förstå varför en del äldre personer löper större risk att drabbas av sjukdomar som stroke. 

Finansiärer

  • Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare